HPP – czysta technologia

hpp-czysta-technologia

Technologia HPP – skuteczne narzędzie do osiągnięcia zrównoważonej gospodarki żywnościowej.

Zadaniem współczesnej polityki żywnościowej w kontekście problemów zanieczyszczenia środowiska i marnowania jedzenia, jest wdrożenie innowacyjnych technologii przetwarzania żywności, które ograniczą szkodliwy wpływ na środowisko. Nie bez znaczenia pozostaje również popularyzacja zrównoważonego wykorzystania zasobów energetycznych do tego procesu. HPP, czyli wysokociśnieniowe przetwarzanie to technologia, która nie tylko oszczędza zasoby energetyczne i wodę, ale również przyczynia się do zmniejszenia marnotrawstwa artykułów spożywczych. Celem zastosowania technologii HPP jest wydłużenie okresu przydatności do spożycia oraz promocja zrównoważonego przemysłu spożywczego.

hpp

Przemysł żywnościowy to gałąź gospodarki wymagająca wielokierunkowych działań, których celem jest wysoka jakość odżywcza produktów, ich bezpieczeństwo, a także wydłużenie okresu przydatności do spożycia. Oprócz bezpośredniego wpływu artykułów spożywczych na zdrowie i potrzeby konsumenta konieczne jest zwrócenie uwagi na sam proces ich wytwarzania. Kluczowe jest w związku z tym wdrożenie technologii przyjaznej środowisku, oszczędnej nie tylko finansowo, ale również energetycznie. Taktycznym instrumentem do osiągnięcia przemysłu zrównoważonego oraz zmniejszenia marnowania żywności, może być przetwarzanie wysokociśnieniowe (HPP), które nie generuje płynnych ścieków i redukuje zapotrzebowanie na energię.

Zminimalizowanie marnowania żywności

Wydłużenie okresu przydatności do spożycia produktów poddanych paskalizacji ogranicza straty, do których dochodzi w czasie ich dystrybucji oraz konsumpcji. Według FAO w ciągu roku zniszczeniu ulega 20% przetworów mlecznych, oraz nawet do 50% warzyw i owoców. Wyrzucanie produktów spożywczych wiąże się nie tylko z destrukcją gospodarki, ale również z katastrofalnymi skutkami dla środowiska naturalnego.

Przetwarzanie wysokociśnieniowe, którego jednym z celów jest wydłużenie terminu przydatności do spożycia, zwiększa również bezpieczeństwo produktów i redukuje ilość zwrotów żywności potencjalnie niebezpiecznej. Daje także konsumentom więcej czasu na spożycie artykułów żywnościowych lub ich dalsze przetworzenie. Oprócz tego technologia HPP umożliwia producentom ustalenie elastycznego grafiku produkcji i skutecznego programowania wizji swojego przedsiębiorstwa.

Opakowania przyjazne środowisku

Wizją technologii HPP (High Pressure Processing) jest taki sposób pakowania żywności, który nie generuje dużej ilości odpadów szkodliwych dla środowiska. W tym celu, w procesie przetwarzania wysokociśnieniowego stosuje się opakowania zrównoważone, wykonane z materiałów biodegradowalnych, a także tych uzyskanych na drodze recyklingu (rPET i PLA). Wykorzystanie różnych materiałów nie wpływa negatywnie na wytrzymałość, wodoszczelność i elastyczność opakowań.

Zmniejszenie zużycia wody i energii oraz ograniczenie śladu węglowego

Technologia HPP w porównaniu do innych rozwiązań powszechnie stosowanych w przetwórstwie żywności wypada korzystnie pod względem ekonomii zużycia energii i wody, co niewątpliwie sprzyja środowisku. Przeprowadzone badania wykazały, że przetwarzanie wysokociśnieniowe zużywa mniej energii na jeden kilogram produktów żywnościowych niż tradycyjne metody termiczne. W 2020 roku wykonano analizę, której celem było porównanie pasteryzacji termicznej i technologii HPP względem przetworzenia soku pomarańczowego. Autorzy sprawdzali tym samym, jaki wpływ na środowisko mają obie metody. We wnioskach ostatecznie uznano, że HPP w zestawieniu z pasteryzacją, ma średnio mniejszy wpływ na przyrodę, a tym samym w całym procesie, emituje mniejszą ilość CO2. Co ciekawe w technologii HPP 85% wykorzystywanej wody nie ma styczności z żywnością, dzięki czemu może być powtórnie wykorzystana. Pozostałe 15% jest magazynowane i wykorzystywane na innych etapach technologii HPP, co jest zgodne z założeniami dotyczącymi zmniejszenia marnowania wody.

Nasi specjaliści pozostaję do Państwa dyspozycji.
Udzielimy wszelkich informacji: tel.: +48 887 775 023 | e-mail: sprzedaz@paskalizacja.com